W artykule „Złote Paragrafy przyznane” (DGP nr 79/2015) błędnie podaliśmy nazwisko laureata w kategorii najlepszy prokurator: zdobywcą tej nagrody jest Małgorzata Słowińska. Za błąd serdecznie przepraszamy.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Małgorzata Słowińska jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Kapituła postanowiła ją wyróżnić za zdecydowane i skuteczne działania, które doprowadziły do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego przedwojennej spółki Giesche SA, a w dalszej kolejności zablokowania wielomilionowych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic.