Celem spotkania jest ocena obecnej sytuacji polskiego prawa inwestycji budowlanych oraz problemów interpretacyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4.

PS