- Sąd potwierdził nasze stanowisko, iż określenie ceny w wezwaniu na poziomie niewiele odbiegającym od ceny minimalnej wskazanej w ustawie o ofercie jest – od strony formalnej - wprawdzie zgodne z prawem, jednakże można uznać je za naruszające dobre obyczaje i zmierzające do pokrzywdzenia akcjonariusza. W szczególności jeśli cena nie uwzględnia tak istotnych parametrów ekonomicznych spółki jak jej wartość księgowa, czy zupełnie pomija wartość jej kluczowych aktywów - wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, partner stojący na czele departamentu prawa spółek w kancelarii RKKW, reprezentującej spółkę w postępowaniu zabezpieczającym.

PS