Chodzi o budynki: Obrzeżna w Warszawie oraz Baltic Business Centre w Gdyni.

Magnusson świadczył na rzecz Octava kompleksową obsługę prawną transakcji.

Zespołem Magnusson doradzającym na rzecz Octava kierowała partner Katarzyna Sawa-Rybaczek. W skład zespołu wchodzili partner Przemysław Kastyak oraz prawnicy: adwokat Małgorzata Błahuciak, radca prawny Tomasz Rysiak, radca prawny Witold Jarzyński, oraz aplikanci adwokaccy: Zuzanna Wencel-Czuryszkiewicz, Izabela Żmijewska i Kamil Stelmach.