Mec. Szymon Gałkowski będzie wspierany przez zespół 10 doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie bankowym, finansowym, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.