Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Prawna, oba resorty opracowały wstępne propozycje zmian w ustawie o doradztwie podatkowym obejmujące dwie grupy zagadnień: wprowadzenie licencji podatkowej dla prawników bez aplikacji oraz zmianę przepisów dotyczących komisji egzaminacyjnej.

Licencję podatkową uprawniającą m.in. do wykonywania niektórych czynności doradztwa podatkowego, takich jak udzielanie porad, opinii, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów mieliby w założeniach resortów finansów i sprawiedliwości otrzymywać prawnicy bez aplikacji. Nie musieliby oni jednocześnie zdawać żadnych egzaminów, a licencje przydzielałby im minister finansów. Mieliby natomiast obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Obowiązywałby ich także zakaz reklamy.

Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, zapytany przez Gazetę Prawną, jak ocenia tę propozycję, powiedział, że zawód licencjata powinien się znaleźć poza ustawą o doradztwie podatkowym.

- Wydaje się, że wpisywanie do ustawy o doradztwie podatkowym grupy, która takim tytułem nie może się legitymować, nie wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem - powiedział Dariusz M. Malinowski.

Drugą grupę zagadnień stanowią natomiast szczegółowe przepisy dotyczące komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego. Minister finansów miałby możliwość odwoływania jej członków w trakcie kadencji. Ponadto doradcy podatkowi mieliby obowiązek zgłaszać 30 kandydatów do komisji, spośród których minister wybierałby 20.

Jak poinformował Gazetę Prawną Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, nie jest przesądzone, że zmiany w ustawie zostaną w obecnym kształcie.

- Resort prowadzi obecnie analizy rynku doradztwa podatkowego i zamierza wprowadzić zmiany do ustawy. Obecnie prace są we wstępnej fazie koncepcyjnej - powiedział nam Jakub Lutyk.

Jak się dowiedzieliśmy, projekt ustawy może powstać dopiero w III kwartale tego roku. Wczoraj odbyło się również spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) z resortem.

Przewodniczący KRDP prof. Witold Modzelewski powiedział GP jedynie, że spotkanie miało charakter konsultacyjny. Sama Rada nie zajęła jeszcze stanowiska co do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl