statystyki

Uchwała SN-wymóg doręczenia pism procesowych

06.04.2009, 07:48; Aktualizacja: 19.03.2011, 13:16
M. S.A. wniosła pozew do sądu domagając się zapłaty wierzytelności przez B. Spółkę z o.o. Rozstrzygnięcie sądu I instancji było korzystne dla powoda, pozwany wniósł apelację, a ponieważ nie uczynił tego w określonym w ustawie terminie, razem ze środkiem zaskarżenia wniósł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.

KPC zawiera wiele przepisów, których celem jest usprawnienie i przyspieszenie postępowania w sprawach gospodarczych, jednym z nich jest regulacja zawarta w art. 4799 KPC, która stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 131 KPC, że doręczeń pism dokonuje się za pośrednictwem sądu. Na jego podstawie, w toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa jest obowiązana doręczać odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sądu strona dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód wysłania go przesyłką poleconą. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania przesyłką poleconą, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Wymóg ten nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie postępowania, które strona jest obowiązana złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej (zob. P. Klecha, Doręczanie pism procesowych w toku postępowania w sprawach gospodarczych (art. 4799 KPC), MoP Nr 8/2007). Szczególny sposób doręczania pism procesowych, wskazany w tym przepisie ma zastosowanie wówczas tylko, gdy z innych przepisów prawa procesowego wynika obowiązek doręczenia odpisu pisma stronie przeciwnej, nie można traktować go jako rozszerzającego obowiązek dokonywania doręczeń odpisów pism (zob. postanowienie SN z 4.11.2005 r.,V CZ 124/05, niepubl.; uchwała SN z 27.10.2005 r., III CZP 65/05, OSNC Nr 3/2006, poz. 50 oraz wyrok SA w Poznaniu z 19.4.2006 r., I ACa 1017/05, niepubl.).


Pozostało jeszcze 40% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane