Podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów rozpatrywany będzie ostateczny projekt nowelizacji ustaw korporacyjnych opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt zakłada m.in., że kandydatom na aplikantów zostanie przedstawiona lista aktów prawnych, które będą stanowiły podstawę opracowania testu na egzamin wstępny. Test, który obecnie liczy 250 pytań, ma składać się ze 150. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 90 z nich będzie gwarantować przyjęcie na aplikację.
Ile pytań
– Obniżenie liczby pytań w teście na egzaminie konkursowym, a co za tym idzie liczby pytań, na które kandydat musi udzielić poprawnej odpowiedzi, nie pozwoli na należytą ocenę przydatności do szkolenia aplikacyjnego – uważa Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Takiego poglądu nie podziela resort sprawiedliwości. – Wiedza kandydata na aplikację była poddawana wielokrotnemu sprawdzeniu podczas studiów prawniczych, zaś celem egzaminu konkursowego jest jedynie wstępna weryfikacja kandydatów – wskazuje Beata Kempa, wiceminister sprawiedliwości. Test przygotowywać będzie tzw. zespół testowy składający się z pięciu przedstawicieli ministra oraz po dwóch z Naczelnej Rady Adwokackiej i z Krajowej Rady Radców Prawnych.
Przechodzenie między zawodami
Zgodnie z ostateczną wersją projektu, bez aplikacji i bez egzaminu do palestry wstąpić będą mogli radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy legitymują się trzyletnim stażem pracy w tej instytucji. Bez problemu do adwokatury wstąpią też osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego czy też notariusza. Taką możliwość będą mieli także prawnicy, którzy nie pracowali w żadnych z tych zawodów, lecz zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski po pierwszym stycznia 1991 r. i w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów przez co najmniej rok wykonywały w kancelarii adwokackiej czynności związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego lub 18 miesięcy zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Te same zasady będą dotyczyły doktorów nauk prawnych.
W tym roku stare zasady
Egzaminy konkursowe na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną odbędą się w tym roku 30 czerwca. W związku z tym, że nowelizacja jest dopiero na początku ścieżki legislacyjnej, tegoroczne konkursy odbędą się na dotychczasowych zasadach.