Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm.). Zmienią się zasady dotyczące ponoszenia kosztów procesów sądowych. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa skarb państwa będzie ponosił nie tylko koszty samego procesu, ale także i koszty wynajęcia obrońcy. Refundacja obejmie jednak wyłącznie sprawy wszczęte z oskarżenia publicznego. Nie będzie ona przysługiwała osobom uniewinnionym w procesach o pomówienie. Obecnie sąd nie ma obowiązku orzekania o zwrocie kosztów obrońcy. O zasadności zwrotu decyduje sam sędzia. Nowelizacja jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 lipca 2006 r. (syg. akt SK 21/04), w którym wskazano, że art. 632 pkt 2 kodeksu postępowania karnego jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim ogranicza możliwość przyznania osobie uniewinnionej w sprawie z oskarżenia publicznego zwrotu kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do uzasadnionych wypadków.