Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest już prawie gotowy. Zakłada on obniżenie o połowę stawki taksy za większość czynności opierających się na akcie notarialnym. Zgodnie z tym projektem, na przykład za akt notarialny przy zakupie mieszkania w Warszawie o wartości 400 tys. zł klient zapłaci 1185 zł netto. Obecnie kosztuje to 2710 zł. Stowarzyszenie Notariuszy RP przesłało ministerstwu kolejną własną propozycję projektu obniżającego taksę. Resort nie wyklucza, że może to być podstawą do przedłużenia prac nad nowym rozporządzeniem. – Propozycje, które ostatnio przedstawiło Stowarzyszenie, wskazują na to, że stanowiska resortu i notariuszy powoli się zbliżają – mówi Tomasz Jaskłowski, dyrektor departamentu organizacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Propozycja notariuszy
Stowarzyszenie proponuje obniżenie stawki notarialnej o połowę w stosunku do ściśle określonego kręgu podmiotów. Mają to być osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Niższe stawki obowiązywałyby także przy darowiznach między członkami najbliżej rodziny. Zdaniem Jacka Wojdyły, prezesa Krajowej Rady Notarialnej, korzyści z ministerialnej wersji nowelizacji rozporządzenia w sprawie taksy, odniesie przede wszystkim zamożny klient. Nie zaś przeciętny obywatel.
Potrzebna szersza debata
– Połowę taksy zapłaci osoba kupująca swoje pierwsze mieszkanie i kupująca kolejnych 50 mieszkań na wynajem – wskazuje Jacek Wojdyło. Stowarzyszenie Notariuszy RP chce też wysłuchania publicznego w sprawie projektowanej nowelizacji. Ministerstwo nie ma nic przeciwko szerszej debacie. – Jeśli trafi do nas prośba z notariatu o zorganizowanie wysłuchania, rozważymy taką możliwość – mówi Janusz Kopciński, doradca wiceministra sprawiedliwości, Andrzeja Kryżego.