Do projektu nowelizacji ustaw korporacyjnych negatywnie odniosły się Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka. Podobne stanowisko wyraża Krajowa Rada Notarialna. – Największe nasze zdziwienie budzi wyłączenie notariuszy z zakresu regulacji, która zakwestionowana została względem adwokatów i radców prawnych. Powoduje to odejście od dotychczasowej zasady, że jednorodne reguły obowiązywały dla naszych trzech grup zawodowych – mówi Jacek Wojdyło, prezes KRN. Zastrzeżeń notariuszy budzi obniżenie wymagań stawianych kandydatów na aplikantów. Ministerstwo chce, żeby warunkiem pozytywnego złożenia egzaminu było poprawne udzielenie odpowiedzi na 53 proc. pytań, a nie jak było do tej pory 76 proc. Zdaniem Rady, tak znaczne obniżenie wymagań stawianych kandydatom do zawodu notariusza nie pozwoli należycie ocenić ich wiedzy i uniemożliwi prawidłowe ich szkolenie. – Poświęca się zasadę jakości na rzecz ilości – mówi Jacek Wojdyło. Zdaniem prezesa, proponowane rozwiązanie jest też krzywdzące w stosunku do kandydatów, którzy w ubiegłych latach przystępowali do egzaminów konkursowych. Musieli oni bowiem wykazać się znacznie większą wiedzą, a wielu z nich nie zostało przyjętych na aplikację z powodu braku zaledwie kilku punktów.