Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że tegoroczne konkursy na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną odbędą się na nowych zasadach, które przewiduje projekt kolejnej nowelizacji ustaw korporacyjnych, czyli: ustawy o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 ze zm.), ustawy o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 ze zm.). – Projekt ministra sprawiedliwości zawiera wiele ułatwień dla zdających – mówi Iwona Kujawa, dyrektor departamentu nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.
80 pkt z testu zagwarantuje przyjęcie na aplikacje
Minister sprawiedliwości będzie musiał przedstawić wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie obowiązywała na teście konkursowym, obniżona zostanie też liczba pytań na teście z 250 na 150. Nowością ma być także obniżenie liczby punktów z testu, gwarantujących przyjęcie na aplikacje – na 80. Trzeba więc będzie odpowiedzieć poprawnie na niewiele ponad 50 proc. pytań. Projekt przewiduje też skrócenie procedury wpisu na listę aplikantów i ustalenie terminu rozpoczęcia aplikacji. Projekt ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, wrócił właśnie z uzgodnień międzyresortowych. Jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, istnieje szansa, aby projekt nowelizacji znalazł się w Sejmie już pod koniec lutego. Ostateczny termin na ogłoszenie naboru na aplikacje upływa 31 maja. Jeśli ustawa zmieniająca zasady konkursu wejdzie w życie przed tą datą, konkurs na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną odbędzie się we wrześniu już w oparciu o nowe zasady. – Ubiegłoroczny termin lipcowy wywołał falę protestów. Wielu absolwentów prawa nie zdążyło obronić prac magisterskich – tłumaczy Iwona Kujawa. W Sejmie znajduje się także projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, który zakłada przejęcie połączonej aplikacji sądowo-prokuratorskiej przez centrum. Ustawa zakłada też zupełnie nowe zasady naboru. Jeśli wejdzie w życie w tym roku, będą obowiązywały również nowe zasady dotyczące aplikacji sądowej i prokuratorskiej.