KONFERENCJE

III edycja Programu Obywatel i Prawo

Instytut Spraw Publicznych oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności podsumowały III edycję Programu Obywatel i Prawo. Program ma na celu usprawnienie i poszerzenie dostępu obywateli do informacji i pomocy prawnej. Jednocześnie odbyła się oficjalna inauguracja działalności Centrum Pro Bono. Jest to instytucja zajmująca się świadczeniem pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o tym, jak upowszechnić działalność pro bono kancelarii prawnych. Więcej: www.isp.org.pl

KANCELARIE

Nowy prawnik w Gessel

Do grona prawników Kancelarii Gessel, jako of counsel, dołączył prof. Marek Michalski. Jest on ekspertem w zakresie prawa rynku kapitałowego. Karierę naukową związał z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji. Profesor Michalski jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w jej ramach Komitetów Rady Giełdy ds. Kadr i Wynagrodzeń, Regulacji oraz Ładu Korporacyjnego, prezesem Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych; arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz wielokrotnym ekspertem Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. W latach 1996 - 2000 był dyrektorem Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

■  Piotr Woźny wyróżniony przez KIGEiT

Piotr Woźny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński, otrzymał prestiżowe wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), za znaczący wkład w proces legislacyjny tworzący podstawy konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Wśród laureatów znalazła się również p. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Piotr Woźny został wymieniony jako lider w dziedzinie TMT (technologia - media - telekomunikacja) i otrzymał tytuł prawnika rekomendowanego w tej dziedzinie prawa w prestiżowym rankingu firm prawniczych Chambers Europe 2007.

■  Zmiana siedziby Kancelarii Pactum

Niniejszym informuję, iż od 1 lutego 2008 r. Pactum Kancelaria Prawna Ewa Bednarek-Wojtal w związku ze zmianą siedziby firmy (na większą i ładniejszą:)) zmienia adres korespondencyjny z Aleje Jerozolimskie 11/19, lok. 42, 00-508 Warszawa, na Aleja Wyzwolenia 2/46, 00-570 Warszawa. Kancelaria zajmuje się m.in. przygotowaniem opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo, przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem przedstawionych do analizy kontraktów oraz prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

■  Kancelarie nominowane

Do nagrody Chambers Europe Awards for Excellence w kategorii National Firms nominacje otrzymały cztery polskie kancelarie. Są to kancelarie Gessel, Domański Zakrzewski Palinka, Sołtysiński Kawecki Szlęzak oraz Wardyński i Wspólnicy.

Wart podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy postanowiono nagrodzić europejskie kancelarie, nie tylko za osiągnięcia w poszczególnych specjalizacjach i wygrane sprawy, ale również za wyjątkowy styl pracy i najwyższy poziom obsługi klientów.

KORPORACJE

■  Turniej Brydżowy dla prawników

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Komisja Sportu działająca przy Radzie zorganizowały I Turniej Brydżowy Zawodów Prawniczych oraz Lekarzy. Do udziału zaproszeni zostali adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy. Turniej prowadził sędzia z Warszawskiego Związku Brydża. Odbywał się on zgodnie z Regulaminem PZBS.

■  Kolejny krok w usprawnianiu pracy sądów i prokuratury

25 stycznia w Krakowie odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę gmachu, w którym mieścić się będzie Centrum Kształcenia oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie. Samo Centrum rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 r., a jego celem jest ujednolicenie systemu szkolenia kadr sądów i prokuratury oraz przede wszystkim aplikantów sądowych i prokuratorskich (na razie odbywa się ono w ramach dwóch odrębnych aplikacji w 34 ośrodkach szkoleniowych). Na konieczność takiego rodzaju reformy wielokrotnie zwracała uwagę w swoich raportach i zaleceniach Komisja Europejska oraz Rada Europy.