KONFERENCJE

■  Kolejna edycja konkursu ITele©t

Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny Maliński wraz ze Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa organizuje kolejną edycję konkursu iTelect. Jest to konkurs z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych w całej Polsce. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać jeden z czterech przygotowanych przez organizatorów kazusów konkursowych z zakresu: prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej lub prawa nowych technologii.

■  Krawczyk i Wspólnicy wzmacnia dział nieruchomości

Do działu nieruchomości kancelarii Krawczyk i Wspólnicy dołączyła Małgorzata Bojarska, która objęła stanowisko Associate'a. Jest radcą prawnym. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez Cambridge University we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, jak również Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski. Odbyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas trzyletnich praktyk w sądzie, a także prowadząc kompleksową obsługę prawną dużej firmy deweloperskiej i koordynując prace jej działu prawnego.

■  Warszawskie biuro GLN ma 3 nowych prawników

Do departamentu spółek handlowych kancelarii GLN dołączyła Karolina Twarowska, która jest aplikantką adwokacką przy ORA w Warszawie i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego przy UW. Maciej Dembiński dołączył do zespołu prawników w departamencie fuzji i przejęć. Jest on absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Ponadto ukończył kurs Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z Uniwersytetem w Cambridge oraz Szkołę Sprawiedliwości Naprawczej prowadzoną przez Polską Akademię Nauk i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP). Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Prawa Karnego przy UW. Do tego samego departamentu dołączyła Justyna Rapacka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończyła kurs Prawa Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Obecnie jest uczestniczką kursu Prawa Amerykańskiego przy UW.

■  Rekord DLA Piper w fuzjach i przejęciach

Według danych analitycznych firmy Bloomberg kancelaria DLA Piper należy do firm prawniczych, które zrealizowały najwięcej transakcji fuzji i przejęć na świecie w 2007 roku. DLA Piper zajmuje odpowiednio drugie miejsce w Europie (323 transakcji) i pierwsze w samej Wielkiej Brytanii. - Te wyniki utwierdzają pozycję DLA Piper jako jednej z najbardziej skutecznych kancelarii na świecie. Fakt, że znajdujemy się po raz kolejny na szczycie rankingu, jest dowodem ciężkiej pracy, jak również przedsiębiorczości zespołu - powiedział mec. Krzysztof Wiater, partner zarządzający warszawskim biurem kancelarii DLA Piper.

■  BSJP o ubezpieczeniach

W Klubie Polskiej Rady Biznesu odbyła się pierwsza dyskusja o problemach biznesu z cyklu Advocatus Diaboli zorganizowana przez kancelarię BSJP Legal and Tax Advice. Spotkanie dotyczyło trendów na rynku ubezpieczeń gospodarczych i wyzwań dla branży w 2008 roku. Punktem wyjścia do dyskusji była analiza kancelarii BSJP Legal and Tax Advice, z której wynika, że poziom niedoubezpieczenia polskich firm wynosi średnio ponad 40 proc., co oznacza, że chronione jest tylko 60 proc. majątku przedsiębiorstw. Dyskutanci, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, potwierdzili, że nawet istniejące na rynku bariery prawne i nieprecyzyjne przepisy, m.in. prawa ubezpieczeniowego i ustaw pokrewnych, nie są w stanie powstrzymać trwającej na rynku hossy.

■  Trzech nowych prawników w Gardocki i Partnerzy

Od początku roku do zespołu Spółki Gardocki i Partnerzy dołączyło trzech prawników: Gerard Woźniak, Paweł Żytkowski oraz Rafał Piekarski. Gerard Woźniak ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2007 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Paweł Żytkowski skończył tę samą uczelnię. Ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a we wrześniu 2007 r. zdał egzamin sędziowski. Rafał Piekarski to absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Socjologii na KUL.