W praktyce w sposób zasadniczy różni się ona od swoich sióstr uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Przede wszystkim spółka ta nie ma osobowości prawnej i nie jest jednostką organizacyjną mają status przedsiębiorcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jaką odpowiedzialność za długi ponoszą wspólnicy spółki cywilnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy wspólnik, który jest jednocześnie dłużnikiem spółki, może potrącić wierzytelność

Czy każdy wspólnik spółki cywilnej powinien osobno wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty

Z czyjego majątku należy dochodzić zaległego wynagrodzenia za świadczenie na rzecz spółki