Rzecznik wskazywał w nim, że sale widzeń powinny być dostosowane do przebywania w nich małoletnich, tak by nie narażać dzieci na widok krat i uzbrojonych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W najnowszym wystąpieniu rzecznik zwrócił również uwagę na konieczność częstszego umożliwiania spotkań z dziećmi osadzonym ojcom. Obecnie z takich widzeń korzystają przede wszystkim matki.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. dziecko ma prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców.

Zdaniem rzecznika kontakt z dzieckiem odgrywa dużą rolę w przywracaniu osób skazanych społeczeństwu. „Dlatego też wszędzie tam, gdzie kontakt taki jest zgodny z dobrem dziecka i nie narusza jego interesów (...) należy doprowadzić do jego realizacji” – zauważył rzecznik.

W związku z tym zwrócił się do ministra o przedstawienie aktualnej informacji w zakresie poprawy sytuacji dotyczących wizyt rodzinnych w więzieniach oraz o podejmowanych w tej kwestii działaniach.