Propozycja Ministerstwa Środowiska zakłada, że główny inspektor ochrony środowiska (GIOŚ) dokona wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Przy jej opracowaniu ma się kierować m.in. topografią dna morza czy średniorocznym rozkładem temperatur wody.

Powinien też brać pod uwagę populacje różnych gatunków zwierząt żyjących w Bałtyku.

Ocena będzie się odbywać zgodnie z analizami i informacjami przygotowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i ministrów gospodarki morskiej oraz rybołówstwa.

GIOŚ przygotuje też projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Powinien zawierać m.in. normy dotyczące różnorodności biologicznej. Dokument ten GIOŚ będzie aktualizować co sześć lat.

Etap legislacyjny
Rząd przyjął