Zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego będzie niekonstytucyjne tylko wtedy, gdy uniemożliwi im realizację ustawowych zadań.
Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny są zgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Sędziowie zajmowali się przepisami, które zostały wprowadzone do prawa geologicznego i górniczego w 2001 r. Zgodnie z nimi 60 proc. opłaty eksploatacyjnej, jaką winien jest uiszczać przedsiębiorca wydobywający kopalinę, stanowi dochód gminy.
Przepisy te zaskarżyły do TK samorządy. Jednak sędziowie uznali, że nie można stwierdzić niekonstytucyjności przepisów tylko na tej podstawie, że ogranicza ona dochody jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie wpływów do kasy samorządów wywoła taki skutek dopiero wtedy, gdy uniemożliwi im realizację ich zadań. TK podkreślił także, że nowelizacja z 2001 r. nie nakładała nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto sędziowie wskazali, że nie można stwierdzić niekonstytucyjności przepisu z powodu zaniechania przez ustawodawcę obowiązków konsultacyjnych.