Podczas ubiegłorocznych powodzi, które nawiedziły nasz kraj w maju i czerwcu, w prace m.in. przy umacnianiu wałów i niesieniu pomocy poszkodowanym było zaangażowanych ponad siedem tysięcy więźniów i ponad półtora tysiąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Więźniowie uczestniczyli także w sierpniu zeszłego roku w akcji przeciwpowodziowej m.in. na Dolnym Śląsku. Ponadto ponad tysiąc funkcjonariuszy i sześć tysięcy skazanych było zaangażowanych w prace przy usuwaniu skutków powodzi.

Podpisane w czwartek w siedzibie resortu sprawiedliwości porozumienie, jak poinformowano, ma stworzyć warunki do nawiązania stałej współpracy przy pracach zapobiegających powodziom. Praca więźniów polegać ma m.in. na wycinaniu drzew i krzewów, które mogą blokować swobodny przepływ wody w obrębie wałów.

"Więźniowie będą wykonywać te prace nieodpłatnie, ale będą one połączone ze szkoleniami dla osadzonych i po odbyciu kary część z nich będzie mogła znaleźć normalne zatrudnienie, posiadając stosowne uprawnienia, np. pilarzy" - mówił obecny przy podpisaniu umowy minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. "Do prac będą zaangażowane tysiące osadzonych" - powiedział minister.

Gen. Jacek Włodarski, szef Służby Więziennej, która wystąpiła do Ministerstwa Środowiska z inicjatywą włączenia więźniów w działania przeciwpowodziowe, powiedział, że w porozumieniu chodzi m.in. o usankcjonowanie w skali kraju pojedynczych, lokalnych inicjatyw.

"Liczymy, że dzięki porozumieniu będziemy mogli skuteczniej chronić Polaków przed zagrożeniami wynikającymi z powodzi. Chcemy współdziałać w całej Polsce. Bez mozolnej i ciężkiej pracy ludzi nie uda się skutecznie zapewnić ochrony przeciwpowodziowej" - mówił z kolei wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Według zapowiedzi resortu sprawiedliwości w najbliższym czasie zostaną także podpisane porozumienia z lokalnymi samorządami. Na podstawie tych porozumień więźniowie mają wykonywać prace porządkowe w poszczególnych miastach i gminach.

W ubiegłym roku funkcjonariusze SW oraz więźniowie uczestniczyli też m.in. przy pracach związanych z odśnieżaniem (ok. 2000 skazanych) oraz przy pracach na terenie nadleśnictw związanych z sadzeniem drzew.