W związku z przekazaną dzisiaj przez CBA informacją, dotyczącą wstępnych ustaleń powyższej kontroli, które wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, do których mogło dojść w ramach zakupu sprzętu medycznego, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Decyzja została już wręczona w trybie natychmiastowym. Jednocześnie funkcjonariusz ten został odsunięty od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych.