Opublikowana została ustawa o kierujących pojazdami.

– Czy zmienią się zasady poruszania się quadami – pyta pan Olgierd z województwa lubelskiego.

Obecnie w przepisach prawa nie ma definicji quada. W konsekwencji są np. rejestrowane jako motorowery (w przypadku małych pojazdów tego typu) lub jako samochody (większe pojazdy). Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami zostaną one zdefiniowane jako czterokołowce. Dzięki temu quady zostaną zarejestrowane właśnie jako czterokołowce, a nie jako inne pojazdy.

Czterokołowcem będzie pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy i 400 kg w przypadku przewozu osób. Natomiast czterokołowcem lekkim będzie taki pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godz. i masę do 350 kg.

Ujęcie czterokołowców w przepisach prawa spowoduje, że zostaną też określone zasady jazdy takimi pojazdami. Zgodnie z nowymi przepisami quadem nie będzie można wyjechać na autostradę oraz na drogę ekspresową. Dziś nie ma takiego ograniczenia, gdyż na autostradę może wyjechać każdy pojazd samochodowy, który jest w stanie rozwinąć prędkość do 40 km/godz.

Wprowadzony też zostanie obowiązek jazdy w kaskach na quadach. Wymóg ten, podobnie jak w przypadku motocykli, obejmie także pasażerów. Z kasków nie będzie trzeba korzystać na takich pojazdach tylko wtedy, gdy dany model będzie fabrycznie wyposażony w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami do jazdy quadem będzie wymagane przynajmniej prawo jazdy kategorii B1 (małe samochody osobowe). Można je uzyskać w wieku 16 lat. Do jazdy mniejszym quadem, czyli czterokołowcem lekkim, będzie wymagana nowa kategoria prawa jazdy AM. Będzie je mógł uzyskać 14-latek. Obecnie jeżeli mały quad jest zarejestrowany jako motorower, to może nim jechać osoba, która ma 13 lat. Oczywiście pod warunkiem że ma kartę motorowerową. Z tym że nowa kategoria AM zastąpi właśnie kartę motorowerową i podniesie wymagany próg wiekowy do jej uzyskania.

Nowe przepisy powinny poprawić bezpieczeństwo m.in. poprzez zakaz jazdy takimi pojazdami na autostradach czy wymóg jazdy w kasku ochronnym. Obecnie kierowcy quadów w kaskach jeżdżą z własnej woli. Prawo bowiem tego nie wymaga.

Omówione nowe regulacje wejdą w życie 11 lutego 2012 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 125 pkt 3 i 7 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151).