Za repatriantów będą mogły zostać uznane nie tylko osoby, które zamieszkują Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, Kirgizję, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan oraz azjatycką część Federacji Rosyjskiej. Takie zmiany zakłada senacki projekt ustawy o repatriacji, którego pierwsze czytanie odbyło się w senackiej komisji. Ustawa została skierowana do drugiego czytania.

Wymóg związany z miejscem zamieszkania ma zostać zniesiony w stosunku do osób, które uczyły się w polskich szkołach wyższych. Dzięki temu w drodze repatriacji będą mogły przyjechać do naszego kraju osoby polskiego pochodzenia i studiujący tu, niezależnie od tego, skąd przyjechali. Według Jolanty Daniel, koordynatora ds. repatriacji w Polskiej Akcji Humanitarnej, taka zmiana jest niezwykle ważna. W dzisiejszej ustawie została bowiem pominięta Ukraina i Białoruś, mimo że wiele osób, mających polskie korzenie, zamieszkuje dziś te kraje.

Gminy, które zapraszają repatriantów, według nowych przepisów będą dofinansowane z budżetu państwa. I tak samorząd, który zapewni mieszkanie osobom wracającym do kraju, otrzyma po 40 tysięcy złotych na jednego repatrianta i na każdego członka jego rodziny. Przy tym jedno gospodarstwo domowe nie może otrzymać mniej niż 90 tysięcy złotych. Według nowych regulacji środki te to dochód gminy i mogą być przeznaczone na finansowanie jej własnych zadań.

Wnioski o wydanie wizy krajowej będą wydane do 31 grudnia 2012 roku. Jak argumentują autorzy nowych przepisów, wyznaczenie końcowej daty akcji repatriacyjnej jest niezbędne. Bez tego zaplanowanie wydatków budżetowych na ten cel jest bowiem niemożliwe.

Równolegle w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o repatriacji. Projekt ten został negatywnie oceniony przez rząd. Jak argumentowali ministrowie, zaproponowane regulacje mogą być nadużywane przez osoby pochodzące z innych krajów. Polskie obywatelstwo będą mogli bowiem nabywać żony i mężowie repatriantów, a to może skutkować powstawaniem fikcyjnych małżeństw. Rada Ministrów negatywnie odniosła się również do obowiązku zapewnienia przez MSWiA mieszkań wracającym ze Wschodu Polakom. Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej.