Zgodnie z ustawą, podczas postępowania dyscyplinarnego funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego bądź Służby Wywiadu Wojskowego będzie mógł ustanowić obrońcę spośród adwokatów lub radców prawnych.

Dotychczasowy zapis ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW głosił, że "w toku postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do (...) ustanowienia obrońcy spośród funkcjonariuszy". Taki zapis zakwestionował jednak w lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny.

Jak wtedy wskazał TK, ograniczenie możliwości wyboru obrońcy jedynie do funkcjonariuszy może nie gwarantować należytej ochrony prawnej - takiej, jaką jest w stanie zapewnić zawodowy prawnik. Tym bardziej, że - jak wskazał Trybunał - dotychczasowe regulacje nie zawierają dodatkowych wymagań dla funkcjonariuszy, którzy mieliby pełnić funkcje obrońcy.

Po zmianie do przepisu dodano, że obrońcę można ustanowić, oprócz funkcjonariuszy, także spośród adwokatów i radców prawnych.