Zasady stosowania porozumień motoryzacji, które w innych branżach są zabronione przez przepisy o ochronie konkurencji, będą obowiązywać do 31 maja 2013 roku. Wynika to z nowego rozporządzenia z 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. nr 198, poz. 1315).

Rozporządzenie modyfikuje również definicję zakazu konkurowania. Określa ona, że można zawrzeć porozumienie, które zobowiązuje nabywcę do dokonywania u określonego dostawcy więcej niż 30 proc. swoich wszystkich zakupów nowych pojazdów samochodowych. Zgodnie z nową definicją możliwe jest również porozumienie określające poziom 80 proc. zakupów części zamiennych u drugiego przedsiębiorcy. Podobny próg dotyczy także porozumienia w sprawie usług serwisowych.

Pozostał zapis mówiący, że dopuszczone są porozumienia, których uczestnikami są związki przedsiębiorców, pod warunkiem że nie zostanie przekroczony obrót 50 mln euro, oraz to, że wszyscy członkowie związku powinni być dystrybutorami pojazdów samochodowych lub sprzedawcami detalicznymi części zamiennych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie z 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. nr 198, poz. 1315).