Celem akcji jest pomoc osobom, których nie stać na opłacenie porady u adwokata. Chodzi o uświadomienie im, że ludzie ubodzy mają prawo do prawnika z urzędu, na koszt państwa, a także do zwolnienia z opłat sądowych.

To już czwarta edycja tej akcji w ostatnich dwóch latach. W poprzednich z darmowych porad korzystało każdorazowo kilkanaście tysięcy osób. Adwokatura apeluje, aby ci, którzy chcą uzyskać bezpłatną pomoc, wzięli ze sobą dokumentację dotyczącą sprawy (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów).

Adwokaci udzielają porad ze wszystkich dziedzin prawa. W czasie poprzednich akcji największym zainteresowaniem cieszyły się sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody i podział majątku, alimenty), spadkowego (spory o schedę), ubezpieczenia społeczne (w tym zasiłki z ZUS). Ludzie szukali też rady w sprawach dotyczących nieruchomości (ustanowienie drogi koniecznej) oraz odszkodowań majątkowych.

Podobne akcje organizuje również Krajowa Rada Radców Prawnych pod nazwą „Niebieski Parasol".