SENTENCJA

Przedstawicielstwo będące częścią spółki, podmiotu zagranicznego nie jest podatnikiem VAT, nawet jeśli dokonuje dostawy towarów

SYGN. AKT III SA/Wa 850-851/07

To spółki zagraniczne, która posiadają swoje przedstawicielstwa w Polsce, są podatnikami VAT, a nie same ich przedstawicielstwa - to konkluzja wyroku WSA w sprawie spółki węgierskiej. Sprawa zaczęła się od stwierdzenia przez organy podatkowe, że przedstawicielstwo spółki, jako podatnik VAT, zawyżyło podatek naliczony. Ponadto organy orzekły o dodatkowym zobowiązaniu VAT. Powodem takiego rozstrzygnięcia było stwierdzenie, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Węgrami (Dz.U. z 1995 r. nr 125, poz. 602) nie pozwala na uznanie przedstawicielstwa za oddział. A zatem nie jest ono podatnikiem VAT i nie miało możliwości odliczenia podatku.

Spółka zarzuciła naczelnikowi urzędu skarbowego niekonsekwencję. Wcześniej organ uznawał, że przedstawicielstwo może być podatnikiem VAT z wszelkimi tego konsekwencjami - podkreśliła.

Decyzja odwoławcza tylko częściowo była korzystna dla podatnika. Organ odwoławczy uznał, że spółka nie powinna płacić sankcji VAT, skoro w ocenie organu I instancji przedstawicielstwo nie jest podatnikiem VAT. Jednak co do zasady uznał, że przedstawicielstwo zawyżyło podatek naliczony.

Spółka złożyła więc skargę do sądu. Zdaniem spółki przedstawicielstwo miało status podatnika VAT. Podkreśliła, że otrzymała NIP oraz NIP-UE, który można nadać tylko podatnikowi VAT. Podczas rozprawy pełnomocnik spółki podkreślał, że skoro przedstawicielstwo nie jest podatnikiem VAT, to nie ma również obowiązku rozliczania podatku.

Sąd uchylił decyzje organów uznając je za rażąco naruszające prawo. Sąd przyznał, że zakres działalności przedstawicielstwa jest bliski zakresowi działalności oddziału. Ale przedstawicielstwo trzeba jednak wykluczyć z grona podatników VAT, nawet gdy dokonuje ono dostawy towarów. Błąd organów polegał jednak na tym, że nie zakwestionowały zaliczenia przedstawicielstwa do grona podatników VAT. Zdaniem sądu podatnikiem takim może być jedynie podmiot zagraniczny. Jemu przysługuje również odliczenie w VAT. Oznacza to, że organy powinny zwrócić się do podmiotu zagranicznego o uzupełnienie wniosku o zwrot VAT, ponieważ to on jest podatnikiem.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl