SENTENCJA

Postępowanie podatkowe przeprowadzone w 2004 roku przez tzw. duży urząd skarbowy było nieważne. Również w przypadku podatników zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydentów właściwość organu zmieniła się dopiero od 2005 roku.

SYGN. AKT I FSK 1160/06

Wojewódzki sąd administracyjny po rozpoznaniu skargi spółki z o.o. dotyczącej VAT stwierdził nieważność decyzji wydanych przez organy obu instancji. Jak zauważył sąd, decyzje zostały wydane przez tzw. duży urząd podatkowy w 2005 roku. Jednak postępowanie podatkowe w sprawie rozliczenia VAT spółki było prowadzone przez ten sam organ w 2004 roku. Zdaniem sądu duży urząd skarbowy nie był w 2004 roku właściwy i nie miał prawa prowadzić postępowania podatkowego. A ponieważ decyzje zostały wydane na podstawie postępowania podatkowego prowadzonego przez organ niewłaściwy, były dotknięte wadą nieważności.

Z taką interpretacją nie zgodził się organ podatkowy. W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego dyrektor izby skarbowej podkreślał, że w przypadku podatników zarządzanych przez nierezydentów zmiana właściwości nastąpiła już w 2004 roku. W tej sytuacji nie decydowało kryterium osiągnięcia przychodu netto o równowartości co najmniej 5 mln euro, a podatnik był zarządzany przez nierezydenta wcześniej.

NSA nie podzielił stanowiska organu i oddalił jego skargę kasacyjną. Podkreślił, że NSA przesądził już kwestię momentu zmiany właściwości organów podatkowych dotyczących tzw. dużych podatników. Z orzecznictwa jasno wynika, że tzw. duży urząd skarbowy mógł zacząć działać dopiero od 2005 roku. NSA nie miał wątpliwości, że dotyczy to także podatników zarządzanych przez nierezydentów. Również te podmioty mogły zostać włączone do kategorii dużych podatników z dniem 1 stycznia 2004 r. I dlatego dopiero od następnego roku mogła się dla nich zmienić właściwość organu podatkowego.

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl