Polacy wybiorą prezydenta spośród dwóch kandydatów, którzy w I turze zdobyli największą liczbę głosów, czyli Bronisława Komorowskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego.

Glosowanie w tych samych obwodach do głosowania

Ponowne głosowanie odbędzie się w tych samych obwodach głosowania utworzonych w kraju, za granicą oraz na polskich statkach morskich, co podczas pierwszej tury. Dlatego spisy wyborców sporządzone na 20 czerwca będą obowiązywały także w II turze wyborów.

Osoby, które 4 lipca będą przebywały w tym samym miejscu co podczas I tury wyborów, nie muszą robić nic, by móc zagłosować; będą ujęte w tych samym spisie wyborców, co podczas pierwszego głosowania.

                                             Głosowanie poza miejscem stałego pobytu

Dopisanie się do spisu wyborców w miejscu przebywania

Z kolei ci, którzy wiedzą, że podczas II tury wyborów będą poza miejscem swojego stałego zamieszkania mogą dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której będą przebywać. Dopisywać się do spisu wyborców można do 24 czerwca.

Pobranie zaświadczenia do prawa do głosowania

Można pobrać ze swojej gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do oddania głosu w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać do 2 lipca. Trzeba pamiętać aby nie zgubić tego dokumentu, bo w takim przypadku nie będzie możliwości oddania głosu w żadnym lokalu wyborczym.

Głosowanie za granicą

Aby móc oddać głos w wyborach prezydenckich za granicą, można także dopisać się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Najpóźniej taki wniosek będzie można złożyć do 1 lipca.

Głosowanie na statkach

Do 1 lipca do spisu wyborców mogą się także dopisywać osoby, które wiedzą, że 4 lipca będą przebywały na pokładzie któregoś z pięciu statków, gdzie utworzono obwody głosowania.