Zmiana prawa Polacy zamieszkujący w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR będą mogli prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy oraz pracować bez konieczność uzyskania pozwolenia na pracę.

Wczoraj Senat wprowadził trzy poprawki do ustawy o Karcie Polaka. Jedna z nich znosi zapis o powołaniu Rady ds. Polaków na Wschodzie, która miała rozpatrywać decyzje o odmowie przyznania Karty. Zdaniem senatorów może to robić minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ustawa przyznaje tzw. przywileje ojczyźniane dla Polonii zamieszkującej w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Karta Polaka będzie potwierdzać przynależność do narodu polskiego, nie oznacza jednak automatycznego nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia. Posiadacz karty uzyska uprawnienia m.in. w dostępie do polskich szkół i uczelni oraz możliwość uzyskania stypendiów. Otrzyma także prawo do 37-proc. ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych. W stanach nagłych będzie mógł skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowo Polonia będzie mogła wielokrotnie przekraczać granicę oraz uzyskać refundację kosztów wizy.

- Po dziesięciu latach dyskusji pojawia się konkret. Ale oczekiwania naszych rodaków były na pewno większe, zwłaszcza w zakresie świadczeń socjalnych i zdrowotnych - mówi Wiesław Turzański, prezes Zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Ustawa przewiduje, że Polacy ze Wschodu będą mogli pracować w kraju bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę, a także prowadzić działalność gospodarczą na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Poprawkami zajmie się teraz senacka Komisja Praw Człowieka. Jeżeli w głosowaniu Senat wprowadzi poprawki, ustawa trafi do Sejmu.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl