Prezydent powoŁaŁ sędziów. Prezydent Lech Kaczyński powołał na urząd sędziego 75 osób. Uroczystość związana z wręczeniem nominacji sędziom Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz złożeniem przez nich ślubowania zaplanowana jest na drugą połowę września.

Więcej www.prezydent.pl

Lustracja podpisana. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Proces lustracyjny posŁa. Wczoraj odbyła się rozprawa odwoławcza w procesie lustracyjnym posła Samoobrony Jerzego Zawiszy. W marcu Sąd Lustracyjny uznał Zawiszę niejednogłośnie za kłamcę lustracyjnego, uznając, że zataił w oświadczeniu lustracyjnym tajną współpracę z kontrwywiadem z lat 1963-1975, kiedy był żołnierzem zawodowym. Wyrok ma zostać ogłoszony 19 września.

ZwiĄzki sportowe. Minister sportu nie będzie mógł zawiesić związku sportowego. Będzie o tym decydował Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu - przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o sporcie kwalifikowanym. W kompetencji ministra sportu będzie m.in. kontrola polskich związków sportowych.

Więcej www.prezydent.pl

Przeciw naciĄganiu klientów. Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa wprowadza zakaz stosowania nieuczciwych praktyk, tj. takich, które wprowadzają klientów w błąd. Według ustawy, za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się takie działanie przedsiębiorcy, które wprowadza klientów w błąd, w efekcie czego podejmują oni decyzję o nabyciu danego produktu, czego w innej sytuacji by nie zrobili. Głównie chodzi o podawanie przez przedsiębiorcę nieprawdziwych informacji lub pomijanie informacji istotnych.

Więcej www.prezydent.pl

ByŁy funkcjonariusz WUSW oskarŻony. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Przemyślu, zarzucając mu popełnienie 12 grudnia 1981 r. w Przemyślu woj. podkarpackie, zbrodni komunistycznej. Mężczyzna wydał decyzję o internowaniu przed uchwaleniem przez Radę Państwa dekretu o stanie wojennym, zawierającego podstawy prawne internowania obywateli polskich. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Więcej www.ipn.gov.pl

KR, ŁK