■ SĄDY WOJSKOWE POD LUPĄ. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie szczegółowych informacji na temat sądownictwa wojskowego w Polsce. Ma to związek z jedną ze spraw prowadzonych przez fundację, która może ujawnić nieprawidłowości w działaniu sądów.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl/precedens

■ WPROST PRZEPROSI BYŁEGO MINISTRA. Sąd Najwyższy odrzucił wczoraj wnioski kasacyjne w sprawie o ochronę dóbr osobistych byłego ministra kultury Zdzisława Podkańskiego przeciwko tygodnikowi Wprost. Oznacza to, że Wprost ma przeprosić byłego ministra za podanie, iż rzekomo chciał umówić się on z nieżyjącym pisarzem i malarzem Józefem Czapskim.

SENAT O DOZORZE ELEKTRONICZNYM. Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności przyjęła wczoraj bez poprawek, uchwaloną na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ustawę o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Więcej www.senat.gov.pl

APEL ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO. Naczelna Rada Adwokacka poinformowała, że z inicjatywy jej prezesa Stanisława Rymara, w siedzibie NRA, odbyło się spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego. Prezesi wystosowali apel do polityków w sprawie dyskredytowania samorządów zawodów zaufania publicznego.

Więcej www.nra.pl

ZAŻALENIE NA KAUCJĘ. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uchylił wczoraj zakaz opuszczania kraju zastosowany wobec byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Kaczmarka. Sąd badał zażalenie byłego ministra na nałożenie na niego 100 tysięcy złotych kaucji w zamian za wyjście na wolność oraz na zakazanie mu opuszczania kraju.

■  ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ BIZNESMENA. Sąd Okręgowy w Toruniu w trybie zabezpieczenia powództwa zakazał prof. Andrzejowi Zybertowiczowi wypowiadać się na temat współpracy Zygmunta Solorza z wywiadem wojskowym PRL. Tydzień temu rozpoczął się proces wytoczony przez właściciela Polsatu przeciwko toruńskiemu naukowcowi.

KR