Stan polskich dróg nie jest dobry. W grudniu 2009 roku pisaliśmy, że prawie ich połowa wymaga natychmiastowego remontu. Do tego polskie drogi, którymi da się jeszcze jeździć, wykonane są gorzej niż zachodnie. Podczas gdy połowa dróg w Niemczech, Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii posiada betonową nawierzchnię, u nas najczęściej wykorzystywanym przy budowie materiałem jest wciąż asfalt. Chociaż szacunkowy koszt asfaltowej jezdni jest o około 20 proc. niższy niż betonowej, to asfaltowa nawierzchnia już po dziesięciu latach wymaga remontu. Droga betonowa z kolei może być eksploatowana nawet przez 30-40 lat.

Taki stan rzeczy wywołuje szczególne niezadowolenie wśród kierowców, których samochody na dziurawych drogach gubią tłumiki lub miski olejowe. Właściciele, zniszczonych z powodu złego stanu dróg pojazdów, mogą domagać się odszkodowania. Wcześniej zobowiązani są jednak do wypełnienia szeregu skomplikowanych formalności.

Po pierwsze, kierowca musi ustalić, do kogo jezdnia należy. Od tego bowiem uzależnione jest to, kto daną jezdnią zarządza. Należy pamiętać, że nie ma dróg niczyich. I tak, drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a zarządza nimi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Do dróg tych zalicza się m.in.: autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych, drogi międzynarodowe, drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych, drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy, a także drogi alternatywne dla autostrad płatnych, drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich.

Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią z kolei własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Drogami wojewódzkimi zarządzają zarządy dróg wojewódzkich, np. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie lub Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Do dróg tego typu zalicza się drogi inne niż wymienione w katalogu dróg krajowych, stanowiące m.in. połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa.