Nowe zasady sŁuŻby policji sĄdowej. Dziś wchodzi w życie zmienione rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. Wydanie nowego rozporządzenia podyktowane było zmianami w zakresie struktury organizacyjnej policji (utworzenie komend rejonowych policji) oraz utworzeniem wojewódzkich sądów administracyjnych.

Więcej www.mswia.gov.pl

OdwoŁanie wiceszefa BOR prawidŁowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że nie doszło do nieprawidłowości przy odwołaniu ze stanowiska wiceszefa Biura Ochrony Rządu ppłk. Jarosława Kaczyńskiego. Skarżący podniósł, że w decyzji o jego odwołaniu chodziło nie o względy merytoryczne, a o jego imię i nazwisko zbieżne z imieniem i nazwiskiem premiera. Sąd podkreślił, że zgodnie z ustawą o BOR, to szef Biura decyduje o zmianach kadrowych.

Rzecznik o probacji. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw reformy probacji w polskim systemie penitencjarnym. Środki probacyjne to zastępujące karę więzienia środki karne, które dają szansę sprawcy na poprawę w warunkach wolnościowych.

Więcej www.rpo.gov.pl

SN o naruszeniu dóbr osobistych. Dziś Sąd Najwyższy ma rozpoznać skargę kasacyjną strony pozwanej w sprawie z powództwa Edyty Górniak i Dariusza Krupy przeciwko Mariuszowi Ziomeckiemu i Media Express w Warszawie o ochronę dóbr osobistych.

Więcej www.sn.pl

Posiedzenie kolegium IPN. Jutro po raz pierwszy w nowym składzie zbiera się kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnie posiedzenie poprzedniego składu kolegium odbyło się przed rokiem - gdy wygasła jego 7-letnia kadencja.

Więcej www.ipn.gov.pl

KR