Szef komisji podkreślił, że projekty zostały opracowane we współpracy z wieloma organizacjami, m.in. Kongresem Przedsiębiorców.

"Bez pracy prawie osiemdziesięciu organizacji, które z nami współpracowały przez te wszystkie miesiące, nie bylibyśmy w stanie tego wykonać" - zaznaczył.

Palikot: takie organizacje jak Kongres Przedsiębiorców opracowały do tej pory dla komisji nieodpłatnie szereg ważnych ekspertyz i analiz

"Był to ogromny wkład społeczny i finansowy tego środowiska" - podkreślił.

Członkowie Kongresu Przedsiębiorców uważają, że dzięki pracy komisji i jej otwarciu, przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić z oczywistymi absurdami i barierami.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski powiedział na konferencji, że Kongres przygotował dla komisji analizy po to, żeby praca komisji "miała bezpośrednie odniesienie do rzeczywistości gospodarczej".

Na ogromną rolę komisji "Przyjazne Państwo" w zwalczaniu biurokracji i absurdalnych przepisów zwrócił uwagę prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

"Mamy pewien kłopot polegający na tym, że wiele inicjatyw w Sejmie biega różnymi drogami - raz jest to inicjatywa poselska, raz rządowa, raz klubowa i bardzo trudno za tym nadążyć. Myślę, że wszystko musi się skupiać w tej komisji po to, żebyśmy osiągnęli swoje cele" - ocenił.

Palikota: do tej pory do komisji wpłynęło ponad 40 tys. zgłoszeń dotyczących absurdalnych przepisów oraz 4,5 tys. listów

Komisja, powstała w styczniu, do tej pory zebrała się 167 razy. Przygotowała 150 projektów ustaw, z których 77 skierowano do marszałka Sejmu. Z tych projektów marszałek skierował do pierwszego czytania w komisjach sejmowych 24 projekty, a 36 zostało skierowanych do pierwszego czytania w Sejmie.