Załatwiając sprawę w urzędzie, petent zamiast zaświadczenia wydawanego przez organ administracji publicznej złoży oświadczenie, które taki dokument zastąpi. Zmiana w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego ma przyspieszyć i uprościć wiele postępowań – przekonuje sejmowa Komisja Przyjazne Państwo. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez nią projektu.

– Zmiany poprawią wizerunek państwa jako instytucji obywatelskiej, w której wszyscy biorą za nią odpowiedzialność, także we własnej sprawie – mówi Radosław Pluciński, radca prawny z wrocławskiego oddziału kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Podobne ułatwienia przygotowuje Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustaw o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

– Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzą prawo składania oświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej – wyjaśnia resort gospodarki.

Projekt Ministerstwa Gospodarki zakłada m.in. rezygnację z wymogu przedkładania zaświadczenia o niekaralności czy dołączania do wniosków odpisów z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.