Takie dokumenty zostaną oznaczone jako: ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych, który dzisiaj przyjęła Rada Ministrów.

Zgodnie z projektem nowej ustawy w przypadku nadawania klauzuli ściśle tajne lub tajne nie będzie już obowiązywał rozbudowany wykaz z informacjami, które są szczególnie chronione. Osoby nadające odpowiednie klauzule tajności dokumentom będą kierowały się definicjami poszczególnych danych.

- Katalog informacji tajnych i ściśle tajnych jest co prawda wygodny do stosowania, ale jest zarazem obszerny. W praktyce okazuje się on także mało znany przez osoby sporządzające dokumenty. Konsekwencją tego jest nadmiar informacji ściśle tajnych i tajnych – uważa prof. Stanisław Hoc z Uniwersytetu Opolskiego, który jest ekspertem sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

Dodaje, że obecny projekt został mocno poprawiony w stosunku do jego pierwotnej wersji.- Definicje poszczególnych klauzul zostały na tyle doprecyzowane, że osoby decydujące o tym, jakie nadać klauzule poszczególnym dokumentom nie powinny mieć z tym problemu – zaznacza prof. Hoc. Takie ryzyko istniało w pierwotnej wersji projektu, gdyż definicje były mało pr4ecyzyjne.

Zgodnie z projektem nowej ustawy za informacje ściśle tajne zostaną uznane m.in. te, których ujawnienie zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej czy osłabi gotowość obronną kraju. Ponadto ściśle tajne będą informacje, których ujawnienie mogłoby zagrozić życiu lub zdrowiu żołnierzy, funkcjonariuszy lub pracowników, którzy wykonują czynności operacyjno–rozpoznawcze. Również dane zagrażające świadkom koronnym i ich najbliższym otrzymają najwyższą klauzulę tajności.

Za informacje tajne zostaną uznane m.in. takie, których ujawnienie pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami. Klauzulę poufne otrzymają informacje, które mogłyby trudnić prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej. Z kolei informacjami zastrzeżonymi będą te dane, którym nie nadano wyższych klauzul.