Okienka pocztowe przeżywają w styczniu prawdziwe oblężenie. Urywają się też pocztowe telefony. Emeryci i bezrobotni pytają, czy po nowym roku przysługuje im już zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Niestety, jeszcze w styczniu i lutym dla tej grupy osób będą obowiązywały mniej korzystne przepisy, zgodnie z którymi ze zwolnień w płaceniu abonamentu korzystają osoby, które ukończyły 75 rok życia.

Zgodnie z konstytucją

Zamieszanie wokół abonamentu powstało po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis przyznający osobom, które ukończyły 60 rok życia i pobierają odpowiednio niską emeryturę, zwolnienie z abonamentu, jest zgodny z konstytucją.

– Dopóki prezydent nie podpisze tej korzystnej dla wielu osób nowelizacji i ustawa o opłatach abonamentowych nie wejdzie w życie, Poczta Polska nie może jeszcze dzisiaj uznawać tych zwolnień – wyjaśnia Michał Dziewulski z biura prasowego Poczty Polskiej. Jak poinformowała nas Kancelaria Prezydenta RP, podpisanie tej ustawy przez głowę państwa jest kwestą najbliższych dni. Prezydent, jak wiadomo, zwrócił się do marszałka Senatu z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie. Opinia ta właśnie została przesłana i zawiera rekomendację, aby prezydent podpisał ustawę z pominięciem niekonstytucyjnych przepisów, które zakwestionował Trybunał. Jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii, prezydent podejmie decyzję w tej sprawie w najbliższych dniach.

Uchwalone w 2008 roku przepisy zwalniające z opłat abonamentowych osoby otrzymujące emeryturę nie wyższą niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Na początku listopada 2009 r. Trybunał uznał, że zwolnienie to jest zgodne z ustawą zasadniczą, a przepisy zakwestionowane przez sędziów Trybunału, niezgodne z konstytucją, nie są nierozerwalnie związane z nowymi uregulowaniami dotyczącymi opłat abonamentowych.