Trybunał uznał, że zakwestionowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o partiach politycznych powinna teraz trafić do Sejmu, który na nowo ustali okres, w jakim subwencja zostałaby ograniczona.

Reprezentujący w Trybunale ustawodawców Jerzy Kozdroń (PO) po ogłoszeniu orzeczenia wyraził nadzieję, że subwencję uda się ograniczyć począwszy od drugiego kwartału 2010 roku.

Zakwestionowana ustawa ograniczała pierwotnie subwencję za trzy kwartały roku 2009 i za cały rok 2010. Subwencja budżetowa wypłacana jest partiom politycznym w czterech kwartalnych ratach.