Czy wystarczy podpis jednego małżonka

Chcę kupić mieszkanie, którego właścicielami są małżonkowie. Rozmawiałem z obojgiem i poinformowali mnie, że oboje chcą mieszkanie sprzedać. Żona jednak odmawia przyjścia do notariusza, aby podpisać akt. Czy mąż może podpisać umowę sprzedaży w imieniu obojga?

NIE

Jeżeli właścicielami mieszkania są oboje małżonkowie, bo np. wspólnie dorobili się majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie, albo oboje otrzymali je w spadku lub na mocy umowy darowizny, to wówczas nie wystarczy tylko obecność jednego z nich u notariusza przy podpisywaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Małżonkowie powinni się razem stawić do aktu notarialnego i złożyć swoje podpisy pod aktem notarialnym, ponieważ oboje jako współwłaściciele sprzedają lokal. Do przeniesienia prawa własności całego mieszkania na kupującego nie wystarczy, aby umowę sprzedaży podpisał tylko mąż. Mąż może sprzedać tylko swoją część mieszkania. Jego wola nie wystarczy, aby doszło do sprzedaży całego mieszkania stanowiącego współwłasność obojga małżonków.

Istnieje też możliwość sprzedania mieszkania przez pełnomocnika. Jeżeli właściciel (albo współwłaściciel) nie będzie obecny przy podpisywaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, to wówczas u notariusza może reprezentować go pełnomocnik posiadający wystawione przez niego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do zawarcia tej transakcji. Udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej lub ustnej nie będzie ważne.

Podstawa prawna

Art. 99 i 195 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można poznać wpisy do cudzej księgi wieczystej

Czy bezpiecznie jest kupić lokal od spadkobiercy

Czy hipoteka obciąża sprzedaną nieruchomość

Czy w umowie sprzedaży wykazać inne pomieszczenia

Czy podczas negocjacji należy żądać dokumentów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak samodzielnie, bezpiecznie kupić lokal na rynku wtórnym.