Sejm przyjął zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002 r. nr 175, poz. 1440). Nowela zakłada finansowanie ulgowych przejazdów autobusowych z budżetu państwa, co spowoduje proporcjonalne zmniejszenie udziału samorządów wojewódzkich we wpływach z CIT. Zgodnie ze zmianami ciążące dziś na budżetach samorządów wojewódzkich dofinansowanie ulg oraz bezpłatnych przejazdów pokrywać będzie budżet państwa. W ustawie określono także sposób podziału kwoty stanowiącej 30 proc. części regionalnej subwencji dla województw oraz sposób podziału tzw. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów.

Nowelizację przepisów wymusił wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r. (sygn. akt K 30/04). Wynika z niego, że finansowanie ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa jest niezgodne z konstytucją.

Wyrok Trybunału potwierdził wątpliwości samorządów województw, iż sfinansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych nie jest zadaniem własnym samorządu - mówi Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego.

Dotąd samorządy musiały płacić za coś, na co nie miały wpływu, np. na wysokość ulg i na to, komu przysługują.

- Słusznie, że finansowanie ulgowych przejazdów będzie odbywać się z budżetu państwa - uważa Janusz Ulatowski, dyrektor departamentu nieruchomości i infrastruktury urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego.

Jego zdaniem powinno być tak dlatego, że środki komunikacji publicznej mają najczęściej zasięg ponadwojewódzki.

- Ponadto to nie samorząd województwa przyznaje te ulgi, i dlatego powinno być tak, że ten, kto decyduje o ulgach, powinien także je finansować - dodaje.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl