"Chciałbym złożyć deklarację, że z dwójką kandydatów wybranych przez KRS będę się chciał spotkać natychmiast po decyzji Rady i wszystkie decyzje już do końca marca będę chciał konsultować w obrębie prokuratury z tymi kandydatami" - powiedział Kwiatkowski.

Minister dodał w rozmowie z dziennikarzami, że podczas trwających w KRS wysłuchań, każdego z kandydatów pyta o problem przewlekłości postępowań. "W moim przekonaniu jest to problem istotny, mówię to w oparciu o statystyki" - powiedział.

"Z mojej strony jest bardzo wyraźny sygnał do wszystkich prokuratorów w Polsce, w szczególności funkcyjnych; pracujcie jeszcze intensywniej do 31 marca, dajmy komfort pracy nowemu Prokuratorowi Generalnemu, żeby nie zastał żadnych spraw, które powinny być wcześniej rozstrzygane" - mówił Kwiatkowski.

Nowelizacja ustawy o prokuraturze, która rozdziela funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, wchodzi w życie 31 marca. Na mocy ustawy prokurator generalny jest od 2010 r. powoływany przez prezydenta na jedną sześcioletnią kadencję, spośród dwóch kandydatów. Za pierwszym razem wskazuje ich Krajowa Rada Sądownictwa. Kolejni Prokuratorzy Generalni będą wybierani przez prezydenta wśród dwóch kandydatów wskazanych przez KRS i nowe ciało - Krajową Radę Prokuratorów.

W środę przed KRS ma zostać wysłuchanych jeszcze trzech kandydatów: Marek Pasionek, Andrzej Seremet i Dariusz Sielicki.