Właściciel zabytkowej nieruchomości ma ograniczone prawo do jej eksploatowania. Nie tylko musi utrzymywać dobry stan budynku i uważać, aby wykonywane prace nie wykraczały poza dozwolone remonty, a także obowiązują go ograniczenia w zakresie obrotu zabytkową budowlą.

– Do takich ograniczeń należy prawo pierwokupu. W przypadku zabytków, z mocy ustawy może ono przysługiwać jednostkom samorządu terytorialnego, czyli gminom – wyjaśnia Anita Woźniak, radca prawny z Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Nie dotyczy to jednak każdej zabytkowej nieruchomości. Nie zawsze też, gdy właściciel zabytku, który będzie chciał przenieść własność na inną osobę, będzie musiał zawiadamiać gminę.

– Prawo pierwokupu dotyczy jedynie transakcji sprzedaży nieruchomości, nie obejmuje natomiast innych form przeniesienia własności – tłumaczy Anita Woźniak.