CYWILNE POSTĘPOWANIE

Można składać pozwy przez internet

1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy, które umożliwiają w postępowaniu upominawczym składanie pozwów do sądu przez internet. Chodzi o proste sprawy o zapłatę. Do takich pozwów nie trzeba dołączać dowodów, np. faktur czy umów.

Z nowym rokiem do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzony zostaje nowy rozdział „elektroniczne postępowanie upominawcze”. Jego przepisy dopuszczają składanie pozwów do sądu w formie elektronicznej. Wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – bez względu na wartość przedmiotu sporu – będzie rozpatrywał jeden Sąd Rejonowy z siedzibą w Lublinie. Oznacza to, że jeśli wartość dochodzonych należności przekroczy 75 tys. zł, to i tak pozew w tej sprawie powinien być kierowany do Sądu Rejonowego w Lublinie.

Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego. Osoba niekorzystająca z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego, adwokata) może wypełnić pozew na swoim komputerze w domu i nie musi posiadać specjalnego podpisu elektronicznego (weryfikowanego za pomocą certyfikatu). Natomiast od podmiotów wnoszących dużą liczbę pozwów oraz od adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny na potrzeby tego postępowania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na tematy:

Stare zezwolenia zachowują ważność

Nowe wymogi dla producentów baterii

Zakaz wykorzystywania substancji chłodniczej

Dłuższa umowa na przewozy kolejowe

Elektroniczne odpisy z rejestru zastawów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co zmienia się w prawie gospodarczym od nowego roku.