Przyjmowanie na przechowanie dokumentów elektronicznych przez notariuszy przewiduje rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projektodawcy proponują, aby dokumenty elektroniczne przechowywane były przez notariuszy w formie depozytu elektronicznego. Każdy, kto będzie chciał je przekazać do kancelarii notarialnej, będzie mógł to zrobić drogą elektroniczną.

Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną będzie jednak obwarowana pewnymi wymogami. Przede wszystkim będą one musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Przy wysyłaniu dokumentu obowiązkowe będzie też wskazanie, jakiej grupie osób i pod jakimi warunkami, notariusz będzie mógł udostępniać pisma. Ma to zapobiec ujawnianiu treści przesłanych dokumentów osobom nieuprawnionym.

Z przyjęcia dokumentu elektronicznego notariusz będzie miał obowiązek sporządzić protokół. W jego treści będzie wskazana data przyjęcia, tożsamość osoby składającej dokument oraz informacja, komu i pod jakimi warunkami dokument ma być wydany. Dokument elektroniczny przyjęty na przechowanie ma być wydawany osobie wymienionej w protokole lub jej następcy prawnemu.