Dokument, który dostosuje krajowe przepisy regulujące świadczenie usług do prawa unijnego, przygotował resort gospodarki.

Regulacja wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej UE, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie, bez potrzeby zakładania w nim nowej firmy oraz uzyskiwania zezwolenia, koncesji, licencji itp.

Przepisy te ułatwią świadczenie usług na terenie Unii. Dzięki zmniejszeniu biurokracji usługodawcom będzie łatwiej rozpoczynać działalność w innym kraju. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności.

Ponadto, nowe prawo przewiduje utworzenie tzw. pojedynczych punktów kontaktowych, które pełnić będą m.in. funkcje informacyjne. Punkty umożliwią załatwienie wszystkich niezbędnych procedur w jednym miejscu, a także zwiększą dostępność informacji na temat wymogów, które trzeba spełnić, by taką działalność wykonywać.

Jak podał CIR, z przepisów zostaną wyłączone niektóre zawody i działalności usługowe. Chodzi m.in. o pracowników na morskich statkach handlowych, zakładów opieki zdrowotnej, oświaty, radiofonii i telewizji, a także pielęgniarki, położne, lekarzy czy stomatologów.

Według danych resortu gospodarki, ustawa wprowadzająca przepisy unijnej dyrektywy usługowej zacznie obowiązywać na początku 2010 roku.