Jest to inicjatywa ustawodawcza Senatu, uwzględniająca wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Poprzedni zapis kodeksu karnego został zakwestionowany w wyroku TK z kwietnia 2009 roku. Po ogłoszeniu wyroku w "Dzienniku Ustaw" z kodeksu karnego został skreślony przepis mówiący: "Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem; w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem; w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych - podlega karze 25 lat pozbawienia wolności, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Po wyroku TK sędziowie stosowali w przypadku każdego rodzaju zabójstwa par. 1 art. 148, który stanowi: "Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Teraz projekt trafi do Sejmu, gdzie przejdzie całą procedurę legislacyjną

Kodeks karny z 1997 r. przewidywał za "kwalifikowane zabójstwo" albo karę więzienia nie krótszą niż 12 lat, albo 25 lat, albo dożywocie. Od nowelizacji kk z 2005 r. groziło za to już tylko 25 lat lub dożywocie.

Obecnie w stosunku do przestępców, którzy nie ukończyli 18 lat, sędzia pozbawiony jest możliwości jakiegokolwiek miarkowania kary, ponieważ wobec nich nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności, a jedynie 25 lat. Ponadto, wyłączona jest w tym przypadku możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary; nawet w sytuacjach, gdy zgodnie z przepisami kodeksu złagodzenie byłoby obligatoryjne.

Teraz projekt trafi do Sejmu, gdzie przejdzie całą procedurę legislacyjną.