Dzisiaj w Senacie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która wprowadza możliwość wynajmowania prywatnych mieszkań na podstawie tzw. najmu okazjonalnego. Już teraz wiadomo, że senatorowie nie zamierzają poprzestać na wprowadzeniu jedynie kosmetycznych poprawek do nowych przepisów.

– Nowela faktycznie przywraca instytucję eksmisji na bruk. Jest to pogwałcenie podstawowych praw człowieka i standardów europejskich. Zamierzam wnioskować o to, by zagwarantować prawo do pomieszczenia tymczasowego również lokatorom eksmitowanym z mieszkań wynajmowanych na zasadzie najmu okazjonalnego – mówi senator Zbigniew Cichoń, członek Komisji Ustawodawczej.

Bez pomieszczeń socjalnych

Zgodnie z nowymi przepisami umowa o najem okazjonalny będzie mogła być zawarta przez właściciela mieszkania, który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem lokali. Podstawowym ułatwieniem, które ma zachęcić do korzystania z nowych rozwiązań, ma być rezygnacja z wymogu zapewnienia eksmitowanemu lokatorowi pomieszczenia socjalnego. W razie gdyby zalegał on z czynszem lub umowa zostałaby skutecznie rozwiązana z innych powodów, najemca musiałby przenieść się do wskazanego wcześniej przez siebie mieszkania. Jeśli okazałoby się, że takiej możliwości nie ma, to komornik mógłby usunąć go z nieruchomości bez wyroku eksmisyjnego i prawa do innego lokalu.

Senatorowie zamierzają również doprecyzować zapisy związane ze rejestrowaniem umów w urzędach skarbowych. W dotychczasowej wersji ustawy zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu jest obligatoryjne. Jednocześnie niedopełnienie tej czynności ma skutkować tym, że właściciel straci przywileje, jakie daje mu najem okazjonalny.

Niewłaściwe rozwiązanie

Zdaniem senatorów rozwiązanie to należy uznać za niewłaściwe. Trzeba rozgraniczyć konsekwencje związane ze stosowaniem prawa podatkowego i cywilnego, gdyż umowa powinna wywierać skutki niezależnie od faktu zgłoszenia jej naczelnikowi urzędu skarbowego. Uchwalona przez Sejm 5 listopada nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.