• Zadośćuczynienie za niesŁuszne zatrzymanie. Gdański sąd okręgowy zasądził ponad 6 tysięcy złotych zadośćuczynienia Emilowi Wąsaczowi, byłemu ministrowi skarbu, za niesłuszne zatrzymanie, które miało miejsce w ubiegłym roku. Jak wyjaśnił, przepisy prawne dopuszczają zasądzenie zadośćuczynienia w przypadku oczywiście niesłusznego zatrzymania, a do takiego zdaniem sądu doszło w przypadku Emila Wąsacza.
  • RPO spotkaŁ się z prawnikami. Rzecznik praw obywatelskich spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników oraz Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych w Europie. Przedstawiciele tych organizacji będą we czwartek dyskutować z przedstawicielami polskich zawodów prawniczych na temat rządowych projektów odnoszących się do wykonywania zawodów prawniczych w Polsce.

Więcej www.rpo.gov.pl

GIODO umorzyŁ postępowanie. Generalny inspektor ochrony danych osobowych podtrzymał swoją decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie mężczyzny, którego dane były przetwarzane przez firmę ubezpieczeniową. Podnosił on, że spółka otrzymała jego dane od osoby trzeciej, która w ten sposób wskazała firmie swoich znajomych jako potencjalnych klientów.

Więcej www.giodo.gov.pl

Polonia bez pozwoleń na pracę. Rząd przyjął wczoraj autopoprawkę do Karty Polaka. Przewiduje ona, że posiadacze karty będą mogli pracować w kraju bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Ponadto będą mogli także prowadzić działalność gospodarczą na zasadach analogicznych do obywateli polskich. O Kartę Polaka będą mogły starać się osoby pochodzenia polskiego, mieszkające w byłych republikach radzieckich.

Wzrost przychodów kancelarii. Międzynarodowa kancelaria Baker & McKenzie odnotowała 20-proc. globalny wzrost przychodów w roku obrotowym 2006 (rok zakończony 30 czerwca 2007) przy wyniku 1,829 mld USD. Trzeci rok z rzędu kancelaria odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów. W minionym roku nastąpił 29-proc. wzrost dochodów netto i 22-proc. wzrost zysków w przeliczeniu na partnera (PPP), co oznacza, że wskaźnik ten dla kancelarii po raz pierwszy przekroczył poziom 1 mln USD.

Więcej www.bakernet.com

KR, EGI