zmiana prawa Od 1 stycznia 2008 r. granice z państwami Unii przekroczymy bez kontroli. Jednak na lotniskach dokumenty będą sprawdzane do marca.

Senat przyjął wczoraj bez poprawek ustawę o udziale Polski w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Ustawa ustala kompetencje instytucji odpowiedzialnych za wprowadzanie i udostępnianie danych oraz funkcjonowanie infrastruktury i realizację zadań związanych z pracą systemów. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy umożliwią Polakom od 1 stycznia 2008 r. przekraczanie granic w Unii Europejskiej bez kontroli paszportów lub dowodów osobistych.

Konsekwencją przyjętej ustawy jest zniesienie kontroli granicznej z unijnymi sąsiadami. Natomiast od marca 2008 r. nie będzie kontroli także na lotniskach w strefie Schengen.

Po wejściu Polski do systemu Schengen zmienią się zasady przyznawania wiz oraz opłaty za nie. Polska będzie wydawała wizy europejskie, których cena będzie taka sama i ma wynieść 60 euro. Obecnie cena takiej wizy dla obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy to 35 euro.

Senatorowie przyjmując ustawę mieli jednak wątpliwości związane z utrudnionym przyjazdem do ojczyzny dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Dlatego wskazali na pilną potrzebę uchwalenia Karty Polaka. Dzięki niej Polacy mieszkający np. na Białorusi będą mieli refundowane koszty wizy Schengen.

- Już od 1 września tego roku Polska informatycznie uczestniczy w wymianie informacji w systemie Schengen - mówi Patrycja Hryniewicz, rzecznik MSWiA. Dodaje, że został nam udostępniony pakiet specjalnego oprogramowania, który umożliwia dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen i wymianę danych wewnątrz systemu. Dzięki temu z danych w systemie mogą korzystać policja, straż graniczna, urzędy kontroli skarbowej, służby specjalne, CBA, sądy, wojewodowie i starostowie.

System Informacyjny Schengen umożliwia bieżącą wymianę informacji kryminalnych i sądowych.

60 euro będzie kosztowała wiza od 1 stycznia 2008 r.

ŁUKASZ KULIGOWSKI

lukasz.kuligowski@infor.pl