■ ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW W WIĘZIENIU. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedłożyła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu na temat małżeństw zawieranych przez osoby pozbawione wolności. Ma ona związek z dwiema sprawami wytoczonymi Polsce przez obywateli. W opinii czytamy, że prawo do zawarcia związku małżeńskiego może zostać ograniczone, ale ograniczenia powinny spełniać zasadę proporcjonalności, co umożliwi wyważenie takich kwestii jak zawarcie związku i bezpieczeństwo w zakładzie karnym.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl/precedens

■ NOWELIZACJA NOTARIATU W SENACIE. Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu rozpatrywane będą m.in.: nowelizacja ustawy o notariacie przyznająca rejentom prawo wydawania poświadczeń dziedziczenia oraz ustawa o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej.

Więcej www.senat.gov.pl

■ UKRAIŃSCY SĘDZIOWIE W NSA. Naczelny Sąd Administracyjny gości delegację Wyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy. Zaproszonymi gośćmi są sędziowie oraz urzędnicy, którzy podczas spotkań z sędziami i urzędnikami NSA oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapoznają się z polskim systemem sądownictwa administracyjnego. Delegacji zostaną zaprezentowane w szczególności zagadnienia organizacji pracy NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także zasady postępowania przed sądami.

Więcej www.nsa.gov.pl

SPADKOBIERCY NIE DOSTANĄ PAŁACU. Wojewoda lubelski wydał orzeczenie, zgodnie z którym zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce podlegał dekretowi o reformie rolnej z 1944 roku. Zwrócenia XVIII-wiecznej rezydencji magnackiej, przejętej przez Skarb Państwa w 1944 roku, domagają się spadkobiercy ostatniego ordynata kozłowieckiego, Aleksandra Zamoyskiego, według których posiadłość nie podlega przepisom dekretu. Decyzja wojewody jest nieprawomocna. Można się od niej odwołać do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Na decyzję ministra przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

KR